Yoshiaki Yokota Sensei

Yoshiaki Yokota Sensei, Αθήνα, Ελλάδα 2004