βίντεο Janet Clift

βίντεο Janet Clift

βίντεο Eamonn Devlin

βίντεο Yokota Μαργαρίτης

Εκπομπή ΝΕΤ Παντού, Τι είναι το Aikido, 2012