Sensei Eamonn Devlin

Video: Eamonn Devlin, 5th Dan, Aikido demonstration, Athens 2004

Other aikido videos

J. Clift: Aikido demonstration, Greece 2004

Yokota Sensei: Aikido demonstration, Greece 2004